Animatics

Ett sätt att tydligare visa flödet i en film är att göra en animatic. De går att göra enkelt baserat på storyboardet som dessa. Men om man vill lägga ner mer tid kan man göra det mer avancerat och detaljerat.


Animatic2