Idol

Idol

Skiss till fotografering

Tid är pengar. Speciellt när man ska fotografera eller filma. Ingenting får gå fel. Speciellt inte när man har tre kända och fullbokade människor som är modeller. Denna skiss gjorde jag till Fireplace. Calle Paulin fotograferade. Jag fick en noggrann beskrivning av miljö och situation. Teckningen hjälpte till vid införsäljning och sparade tid vid fotograferingen.